Tagarbejde

Med jævne mellemrum er det nødvendigt, at gennemgå sit tag, kviste og tagrender for skader og utætheder. Vi tilbyder derfor en gennemgang af taget, så små problemer bliver opdaget og kan udbedres før de bliver til store skader. Er uheldet ude og en tag renovering ikke kan betale sig, giver vi gerne et uforpligtende tilbud på et nyt tag.

Vores håndværkere er vant til at udføre alle former for tagarbejde, så som, efterisolering, undertag, tagbelægning, nye kviste, ovenlysvinduer, samt nye tagrender og nedløb.